اطلاعات تماس

شرکت الکترنیکی ASiDesigner
ایران، فارس، شیراز محله قاآنی شمالی، خیابان قا آنی شمالی،مجتمع زمرد، طبقه ۱، واحد ۲۱۶، شرکت الکتروصنعت یاقوت درخشان، کد پستی: ۱۵۶۵۸-۷۱۳۹۹
آدرس ایمیل :Info@ASiDesigner.com


ساعات کاری:
از ۹ صبح تا ۷ بعد از ظهر

بخش فروش و خدمات مشتریان
آدرس ایمیل: sales@asidesigner.com
خط آزاد: (++98) 7133709094
تلفن: (++98) 7133709094
فکس (++98) 7133709094
بخش آموزش
آدرس ایمیل: edu@asidesigner.com
بخش پشتیبانی
آدرس ایمیل: support@asidesigner.com
بخش کار و استخدام
آدرس ایمیل: jobs@asidesigner.com
ایمیل زدن به ما
ارسال ایمیل به ASiDesigner